Biblioteka w Siemiatyczach – spotkanie autorskie (Jacek Łapiński)

Jedno z pierwszych spotkań autorskich miałem w Bibliotece w Siemiatyczach. Pani Dyrektor Biblioteki zaproponowała „kartkówkę” (aby w jednym zdaniu ocenić moje wystąpienie). Przedstawiam niektóre oceny (na zdjęciach) na stronie autorskiej „Inspirowanie” na FB: https://www.facebook.com/inspirowanie/photos/pcb.2009894079278992/2009893475945719/?type=3&theater

Przykładowe wnioski płynące ze spotkania od młodzieży:

„Chęć nauki” (To zawsze fajne zachęcić kogoś do nauki – przyp. JŁ).
„Moje spostrzeżenia z wypowiedzi tego pana były bardzo twórcze i zmieniły moje myślenie”.
„Zaciekawienie ekonomią”.
„Zastanowienie się nad życiem, szukanie własnej wartości”.
„Spotkanie było interesujące, dzięki niemu będę starał się kreować swoje cechy”,
„Podobało mi się, chwila refleksji nie zaszkodziła”.
„Podobało mi się!!!”.
„Bardzo inspirujące zajęcia”.
„Spotkanie przyjemne, interesująca osobowość i sposób mówienie. Uroczy wygląd”. (To miłe
„Przemyślę swoją przyszłość”.
„Spotkanie było bardzo ciekawe. Skłoniło mnie do pewnych refleksji nad własnym życiem”.
„Bardzo mi się podobało. Zapamiętam to na długi czas”.
„Spotkanie było inspirujące. Najbardziej spodobało mi się zdanie, które dotyczyło tego że charakter powinien wiązać się z tym, co chcemy robić. Wyznacza nam drogę i kierunek” (Chodziło mi dokładnie o to, że każdy ma swoją misję, to „coś” co jest w nas i co powinniśmy zrealizować – przyp. JŁ).

Dziękuję Bibliotece w Siemiatyczach za zaproszenie na spotkania.

Jacek Łapiński