Oferta

Oferta szkoleń skierowana jest dla firm i zorganizowanych grup społecznych.

Proponowane tematy szkoleń, m.in. przemyślne działanie – skuteczność, panowanie nad czasem, motywacja, komunikacja, marketing i sprzedaż, przywództwo.
Szkolenia dotyczą psychologii rozwoju osobistego i psychologii biznesu.
Istnieje możliwość opracowania indywidualnego szkolenia dostosowanego do szczególnych potrzeb klienta.

Dodatkowo zapraszam Czytelników na organizowane spotkania autorskie w bibliotekach lub innych miejscach.

Zapraszam również wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym na organizowane szkolenia otwarte.

Jacek Łapiński