Głosy autorytetów, a rzeczywiste racje

„Miejcie odwagę posługiwać się rozumem” – to hasło Oświecenia, myśl rozpropagowana przez Kanta. Już starożytni kierowali się radą Horacego zawartą w liście do przyjaciela: „Miej odwagę posługiwać się własną mądrością”. Na tym też polega rozwój osobisty.

Czasami zbyt często zdajemy się na głosy autorytetów. Tak jest wygodniej. Jednak nie zwalnia to nas z myślenia. Nikt nie ma patentu na rację. Bardziej niż zdanie wypowiedziane przez uznany autorytet liczy się rzeczywista racja.

Podobnie w kontaktach międzyludzkich liczy się wzajemny szacunek, a nie hierarchia społeczna.

Dzisiaj pewną formą autorytetu są badania naukowe. W większości przypadków sprawdzają się, ale to my sami jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie słusznych decyzji.

Zresztą cała sztuka w działaniu wymaga wyczucia. Np. ta sama cecha w jednym przypadku może być zaletą, a w drugim przypadku wadą. Chociażby odwaga – czasami sprawdza się, czasami nie. Dlatego ważna jest odwaga i rozwaga.

Powołuję się na myśli autorytetów, ale na takie z którymi zgadzam się. Przedstawiam sentencje autorytetów o autorytecie:

„Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, los sprawił, że sam stałem się autorytetem”. – Albert Einstein

„Autorytety są główną przyczyną tego, że ludzkość stoi w miejscu”. – Johann Wolfgang Goethe

„Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce”. – Lew Tołstoj

Pozdrawiam Czytelników, Jacek Łapiński