Spis treści

Spis treści – Jak być lepszym

 • I. Wartości na drodze do celu – własna misja i wizja.
 • II. Rozwój duchowy – dwa psy i sens życia.
 • III. Rozwój umysłowy – świadomość i kreatywność.
 • IV. Rozwój emocjonalny – szczęście i nastrój.
 • V. Czas to życie – efektywność i energia.
 • VI. Zasada bogactwa – wartość pieniądza.
 • VII. Przemyślane działanie – skuteczność.
 • VIII. Motywacja i pasja – wywieranie pozytywnego wpływu na siebie i innych.
 • IX. Tajemnice dobrej komunikacji – słuchanie, pytanie i metafory.
 • X. M jak marketing, $ jak sprzedaż – sieć systemem biznesu.
 • XI. Lider – czynniki sukcesu, paradoksy i synergia.

Jacek Łapiński, Jak być lepszym, Łapy 2019.

jak byc lepszym