Królewski cel

Mówi się, że cel powinien być realny. Real po hiszpańsku znaczy królewski. Tak więc cel z jednej strony powinien być realny (prawdziwy), a z drugiej strony królewski, świetny, znakomity. Sięgający naszych najwyższych możliwości. Wielkie dzieła dokonują ludzie odważni, ale też w jakiś sposób „nierozważni” – bo występujący przeciw pewnym utartym schematom społecznym. Działanie tworzy dzieło.

Jacek Łapiński

Obecnie przygotowuję esej o celach, który zostanie opublikowany na stronie „JŁ”. Na ten temat piszę również w rozdziale pierwszym książki „Sztuka sukcesu”: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/rozdzial-pierwszy/
Plik PDF: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Rozdzial_I_Wartosci_na_drodze_do_celu.pdf