Metakognicja

Metakognicja to „myślenie o myśleniu”.

Pomimo świadomości, jesteśmy w dużej mierze nieświadomi (np. nieświadomi wielu różnych możliwości). Dlatego warto poszerzać świadomość i myśleć z różnych perspektyw. Myśleć w kategoriach dobra i szczytnych osiągnięć.

Istotne jest zbudowanie takiego systemu myślenia i systemu działania, który będzie skuteczny w naszych osobistych warunkach życiowych. Ale uwaga (!). Nasz unikalny system powinien podlegać zmianom i dalszym ulepszeniom.

Taki system to ważny element rozwoju na drodze do celu. Ma kilka zalet. Po pierwsze: pomaga łączyć nowe informacje w większą całość (np. wprowadzenie dodatkowych wymagań przez jedną osobę może być odebrane jako kolejne utrudnienia, a druga osoba może rozumieć, iż służy to podniesieniu jakości i tym samym polepszeniu wyników). Po drugie: pomaga odróżniać informacje ważne od nieważnych. Po trzecie: pomaga przewidywać przyszłość.

Jaki masz styl myślenia? Jak chcesz myśleć?

O czym teraz myślisz? Czy wpłynąłem na Twoje myślenie?

Jacek Łapiński

 

Łapiński Jacek, Sztuka sukcesu: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/