Myśli polityczne

Jeśli kraj ma się rozwijać i być dobrze rządzony, to prawo musi być jasne i proste. Przedstawiam myśli polityczne związane z prawem:

Polityka jest sztuką możliwości – całe życie jest polityką – Cesare Pavese

Duch prawa i wolności są filarami społeczeństw – Henryk Ibsen

Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka – Stefan Wyszyński

Polska może stać się państwem drugorzędnym, ale nie wolno jej stać się narodem podrzędnych ludzi – Maria Dąbrowska

Na dłuższą metę najlepsza polityka polega na tym, że się postępuje przyzwoicie – Charles de Gaulle

By dokonać wielkich rzeczy, nie trzeba być wcale wielkim geniuszem, nie trzeba być ponad ludźmi, trzeba być z nimi – Monteskiusz

Prawdziwym sprawdzianem wartości przywódcy, jest to, czy pozostawił po sobie ludzi, którzy gotowi są podjąć jego dzieło i doprowadzić je do końca – Walter Lippman

Większość ludzi pragnie bezpieczeństwa, a nie wolności – Henry Louis Mencken

W wolności najcenniejsza jest świadomość – Tadeusz Kotarbiński

Władzy zlikwidować nie można, można tylko lepszą zastąpić gorszą albo czasem odwrotnie – Leszek Kołakowski

Każdy naród ma taki rząd, na jaki zasłużył – Joseph de Maistre

Politycy zaczynają od marzeń, a kończą na biurokracji – Michael Novak

W państwie, gdzie nie ma honoru ani cnoty, do czynu może skłonić jedynie nadzieja korzyści – Monteskiusz

Sama doktryna niczego nie dokona, musi być serce społeczne – Stefan Wyszyński

Ustrój jest tylko kolejnym stopniem rozwoju społeczeństwa. Niczym więcej. Nie ma i nie było dotąd ustroju, który byłby automatycznym kluczem do skarbca powszechnego dobrobytu i sprawiedliwości – Edmund Osmańczyk

Według nas człowiek nie został stworzony dla państwa lecz państwo dla człowieka – Anthony Robert Eden

Po części jest to polska przywara, pewien atawizm: przesadny indywidualizm, który prowadzi do podziału i rozproszenia sceny politycznej. Polacy są silni w opozycji, lecz słabi w konstruktywnym działaniu, w samym akcie rządzenia – Jan Paweł II

Jedyną, prawdziwą propagandą jest rzetelna praca – Ludwik Hirszfeld

Patriotyzm w polityce jest tym, czym wiara w religii – John Acton

Fanatyzm jest jedyną „siłą woli”, którą mogą osiągnąć także słabi i niepewni – Fryderyk Nietzsche

Największym wrogiem prawa jest przywilej – Maria von Ebner Eschenbach

Koalicja to mniej niż wspólna partia, ale więcej niż wspólnota interesów dla obsadzania interesów – Franz Joseph Strauss

Polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowy interes – Winston Churchill

Problem określenia elity jako problem praktyki politycznej jest całkowicie beznadziejny. W praktyce bowiem nie można nigdy odróżnić elity od kliki – Karl Popper

Utrwaliło się przekonanie, że poparcie społeczne [dla partii politycznych – przyp. JŁ] w mniejszym stopniu buduje się poprzez porozumienie, tworzenie własnych programów, a w większym – poprzez osłabienie przeciwnika, wytykanie mu błędów czy nieprawości – Marek Borowski

W polityce dzieje się tak, jak w gramatyce: błąd, który popełniają wszyscy, zostaje uznany za prawidło – André Malraux

Nie tylko historia urabia człowieka – człowiek urabia historię – Eric Fromm

Idea za którą umierają ludzie, niekoniecznie musi być prawdziwa – Oscar Wilde

Idealizm to wspaniała szata, którą politycy okrywają swoją żądzę władzy – Aldous Huxley

Każdy program jest jedynie pewną intelektualną wizją tego, co ma nastąpić – Kazimierz Wyka

Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem – Pitagoras

Można okłamywać pewnych ludzi przez cały czas, wszystkich ludzi przez pewien czas, ale nie można okłamywać wszystkich ludzi przez pewien czas – Abraham Lincoln

Urzędnicy są jak książki na półkach biblioteki: im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś służą – Napoleon Bonaparte

Bo jak chcemy demokrację uprawiać, musimy do praw dopisać obowiązki – Lech Wałęsa

Jeśli ktoś zajmuje się polityką, musi być przygotowany na wszystko – Jerzy Giedroyć

Jeżeli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał też rozkazywać – Solon

Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy – Winston Churchill

Nie istnieją stanowiska indywidualne w życiu politycznym. Istnieje gra drużynowa, która jest później grą partii – Giulio Andreotti

On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predysponuje go to wyraźnie do kariery politycznej – George Bernard Shaw

Politycy nie kochają ani nie nienawidzą. Interes a nie uczucie włada nimi – Filip Chesterfield

Politycy zasięgają porad gastrologów, co obywatel może jeszcze stawić – Stanisław Jerzy Lec

Poseł ma konstytucyjne prawo mówienia rzeczy mądrych i głupich – Tomasz Nałęcz

Spotyka się z uznaniem, gdy ktoś zdoła zarówno rządzić jak służyć, toteż za cnotę obywatela uchodzi, gdy potrafi i rządzić, i słuchać dobrze – Arystoteles

Staram się działać najlepiej, jak potrafię i najlepiej jak mogę, i mam nadzieję, że będę tak postępował do końca. Jeśli na koniec wyjdzie dobrze, to wszystkie oskarżenia przeciwko mnie będą bez znaczenia. Jeżeli wyjdzie źle, to choćby dziesięciu aniołów zaświadczyło, że miałem rację, niczego to nie zmieni – Abraham Lincoln

Przedstawiłem 44 zebranych myśli. Mam nadzieję, że chociaż kilka zainspiruje Cię do działania społecznego.

Jacek Łapiński