Piękna rzeka Narew

Rzeka Narew to jedna z najpiękniejszych rzek w całej Europie. To polska Amazonia.

Ten rzadko spotykany typ rzeki występuje właśnie na odcinku pomiędzy Surażem na południu a Rzędzianami na północy. W granicach Narwiańskiego Parku Narodowego chroniony jest unikalny w skali Europy układ hydrologiczny. To jedyna na naszym kontynencie nizinna rzeka anastomozująca.

Aby zobaczyć podobną rzekę, trzeba się wybrać aż do… południowej Afryki (rzeka Kongo) lub do… Ameryki Południowej (Amazonka).

Amazonka, Kongo i… Narew

Narew (w otulinie Parku Narodowego) tworzy skomplikowaną sieć rozdzielających się i ponownie łączących się ze sobą odnóg. Nie ma tu jednego dominującego koryta rzecznego, ale kilka równorzędnych, przeplatających się ze sobą koryt, z zakolami i zastoiskami.

Dodatkowo z badań wynika, że część wód przepływa pod zwartymi masami szuwarów, tworzących dach nad podziemnymi strumieniami.

Wielkim walorem parku oprócz roślinności szuwarowej i zaroślowej jest 200 gatunków występujących tu ptaków. Są wśród nich rzadkie i ginące gatunki: bąki, dublety, kropiatki, świstuny, wodniczki, sowy błotne, derkacze i bieliki. Dolina Narwi razem z Kotliną Biebrzy stanowią ostoję ptactwa o pierwszorzędnym znaczeniu dla Europy.

Łapy. Taki krótki filmik z perspektywy płynącej wody: https://www.youtube.com/watch?v=aQVcPGV3cxY&feature=youtu.be

narew_piekna_rzeka

Jacek Łapiński

Zobacz także – Narew – jedyna rzeka anastomozująca: http://wyborcza.pl/1,75476,1075719.html