Praktyka przedsiębiorczości oparta na solidnym fundamencie wiedzy

Przedsiębiorczość to praktyka. Ale najlepsze praktyki budowane są na solidnym fundamencie teorii. W tym dziale – jako autor – będę dzielił się myślami z zakresu przedsiębiorczości.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim ekspansywność i innowacyjność.
Ekspansywność to chęć dorównania najlepszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści.
Innowacyjność to wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.

Czy jesteś taki? Czy chcesz być taki (wypracować w sobie takie cechy)?

JŁ – Jacek Łapiński

Zobacz także: http://jaceklapinski.pl/przedsiebiorczosc-to-praktyka/

O definicji przedsiębiorczości można więcej przeczytać na wolnej encyklopedii (Wikipedia):
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87