Rozdział XVI książki „Dlaczego warto czytać?!”

Rozdział XVI książki „Dlaczego warto czytać?!” pt. „Informacja o spotkaniach autorskich – tematy spotkań”:

Przedstawiam propozycję zorganizowania kilku ciekawych spotkań (w ciągu jednego dnia) w bibliotece lub w szkole. Spotkania związane są z tematyką rozwoju osobistego i psychologii pozytywnej.
Prowadzę także szkolenia zawodowe oraz uczyłem studentów, będąc na studiach doktoranckich.

Propozycje tematów:

Spotkania z dziećmi i młodzieżą:

Temat: „Pasja zamiast nałogów – chyba że nałóg namiętnego czytania. Siła codziennych nawyków”.
Adresat: klasy VII, VIII SP lub uczniowie szkół średnich. Lekcje z młodzieżą.
Możliwe jest także przeprowadzenie takiego spotkania przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która może być płatnikiem takich spotkań.

Temat: „Być pierwszym czy lepszym? Jak osiągnąć mistrzostwo osobiste? Pasja na dobrej drodze do szczytnego celu”.
Adresat: klasy VII, VIII SP lub uczniowie szkół średnich. Lekcje z młodzieżą.
Zobacz także „Inspirujące spotkania z młodzieżą”: http://jaceklapinski.pl/inspirujace-spotkania-z-mlodzieza/

Temat bajki: „Dziecięce zachcianki, czyli o chłopczyku który chciał ciągle nowe zabawki”.
Krótkie spotkanie z przedszkolakami na którym czytam swoją bajkę i odpowiadam na pytania dzieci.

Spotkanie z dorosłymi Czytelnikami i seniorami:

Temat: „Z uśmiechem Ci do twarzy! Dobry humor – lepsze życie” (wesoły wykład o sensownych sprawach).

Temat: „Życie na plus w wieku 50 plus” (spotkanie z seniorami w formie warsztatów).

Temat: „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym – praktyczne inspiracje”.
Adresat: Seniorzy, grupa seniorów lub wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (jeśli UTW współpracuje z Biblioteką).
Przedstawiam wstępny plan wykładu: http://jaceklapinski.pl/wyklad-uniwersytet-trzeciego-wieku-temat-i-plan/
Cele i metody wykładu: http://jaceklapinski.pl/wyklad-utw-cele-i-metody/
Dodatkowa propozycja wykładu (skupiające się szczegółowo na danym aspekcie rozwoju) np.: „Życie mierzy się przeżytymi emocjami, a nie tylko dniami w kalendarzu” – poszerzony wykład o rozwoju emocjonalnym.

Temat: „Charakter jest naszym przeznaczeniem – jak pomóc osiągnąć dojrzałość dziecku”.
Adresat: Rodzice, uczestnicy wywiadówki.
Więcej o spotkaniu: http://jaceklapinski.pl/spotkania-z-rodzicami-zagadnienia-do-dyskusji/

Zasady spotkań, współpracy i przyjazdu:
Zasady spotkań: (1) Czas spotkania z młodzieżą to 45 minut, bo najlepiej „wpisać” się w lekcję lub 60 minut – liczba uczniów dowolna, (2) Czas spotkania z dorosłymi trwa około godziny (plus dodatkowy czas na pytania słuchaczy) – w praktyce to słuchacze decydują o zakończeniu spotkania i liczy się wyczucie czasu. (3) Wykład dla UTW może być dłuższy i trwać około 90 minut. (4) Spotkania mogą być przeprowadzone także w innych miejscach niż biblioteka (np. szkoła, sala konferencyjna). (5) Nie używam prezentacji slajdów, aby spotkanie było żywe i prawdziwe – nie zaś schematyczne. Mówię z pasją, bo zależy mi na rzeczywistym kontakcie ze słuchaczami. (6) Wskazana jest tablica do zapisania wybranych zagadnień. (7) Przedstawiam różne przedmioty i ćwiczenia (jako obrazowe przykłady) w celu zaciekawienia i utrwalenia przekazu. (8) Odpowiadam na pytania uczestników spotkania. (9) Podaję kontakt do siebie i każdy Czytelnik może się ze mną skontaktować. Czasami dodatkowo przekazuję przygotowany materiał do pogłębionej refleksji dla uczestników spotkania. (10) Każde wystąpienie przygotowuję indywidualnie. Również w życiu występuję (czy występowałem) w różnych rolach społecznych (np. w roli przedsiębiorcy, działacza społecznego, nauczyciela akademickiego, radnego sejmiku województwa podlaskiego, redaktora gazet i portali, ojca dziecka). (11) Wystąpienie może być ocenione przez uczestników w anonimowej ankiecie, gdyż zapewniam wysoki poziom spotkania.

Zasady współpracy: (1) Aktywnie angażuję się w promocję spotkania. Dokonuję ocen i pomiarów, rozdaję dodatkowe materiały. (2) Wysyłam zaproszenia mailowe na spotkanie otwarte do samorządowców, członków stowarzyszeń, ludzi aktywnych społecznie. (3) Przesyłam informację o spotkaniu (i o swojej twórczości) do mediów lokalnych. (4) Przekazuję Bibliotece (do rozdysponowania) ulotki informujące Czytelników o mojej twórczości. (5) Mogę także raz w miesiącu przesyłać eseje związane z psychologią pozytywną i rozwojem osobistym, aby Biblioteka mogła je bezpłatnie publikować na swojej stronie na FB – jeśli tylko Biblioteka jest zainteresowana taką formą współpracy. (6) Można bezpłatnie wykorzystać okładkę i fragmenty książki „Jak być lepszym” w celu promocji lektury i czytelnictwa przez Bibliotekę, aby zachęcać do jej wypożyczania. (7) Podczas wystąpienia padają różne ciekawe pytania – odpowiadam na nie podczas spotkania, a na niektóre odpowiadam dodatkowo w formie pisemnej. W przyszłości powstanie książka, która będzie w formie odpowiedzi na różne zagadnienia poruszane przez uczestników spotkań. Dodatkowo wyszczególnię instytucje w których gościłem.

Zasady przyjazdu: (1) W przypadku ustalenia terminu – po prostu przyjeżdżam na zaproszenie w umówionym dniu. (2) Ewentualny nocleg załatwiam sobie we własnym zakresie (chyba że Biblioteka ma do dyspozycji skromne miejsce noclegowe – skromne, bo w życiu skupiam się na pasji działania a nie na wygodzie). (3) Nie trzeba mnie też „niańczyć”, gdyż nie lubię absorbować uwagi. Moim zadaniem jest przeprowadzenie ciekawych spotkań. (4) Nie stosuję żadnych ukrytych (dodatkowych) kosztów. (5) Wystawiam faktury.

Staram się pozytywnie inspirować. Rozwój osobisty dotyczy dziedzin w których jesteśmy normalnie normalni (dobrzy), ale chcemy być w jakiś sposób lepsi. Np.: Jak zmotywować się do działania kiedy brakuje motywacji do zmotywowania się? Jak wygospodarować 1 lub 2 godziny dla siebie na własną pasję? Jak oszczędzić od 10 do 20 procent na wydatkach bez uszczerbku na poziomie życia?
Dlaczego warto rozwijać swoją pasję? Dlaczego lepiej wybierać satysfakcję, a nie przyjemność w życiu? I… dlaczego warto czytać?
I wiele innych inspiracji.
Nie mówię zaś o polityce, seksie, religii.
Staram się być przyjazny ludziom i środowisku. Odpowiadam także na pytania i po prostu rozmawiam.

Działam (i mówię) z pasją. Wszystkie warunki można uzgodnić indywidualnie. Sensem mojej oferty jest to, iż można „wykorzystać” moją obecność i przeprowadzić kilka ciekawych spotkań (mniejszych lub większych), bez narażania się na dodatkowe koszty.
Rano lekcje z młodzieżą i ewentualnie spotkanie z dziećmi.
Po południu spotkanie z seniorami lub spotkanie otwarte (tematyczne) dla dorosłych Czytelników – lub to i to.
A spotkanie z dorosłymi może być taką wisienką na torcie – po przeprowadzeniu spotkań w trakcie dnia. I bez „spinania się”, że musi być wielka frekwencja (chociaż angażuję się w promocję spotkań).

W trakcie dnia jestem w stanie przeprowadzić nawet kilka spotkań (do pięciu wystąpień).
Mam przyjęte pewne warunki finansowe za spotkania (są one atrakcyjne) i staram się uczciwie przyjmować podobne warunki dla wszystkich.

Kontakt:
Telefon: 533 116 333.
Mail: jaceklapinski@interia.pl – lub: jacek.lapinski.autor@gmail.com

Stronie autorska „JŁ”: http://jaceklapinski.pl/

Stronie „Inspirowanie” na FB: https://www.facebook.com/inspirowanie/

PS. Kiedyś sam byłem na pewnym spotkaniu. Jako młody człowiek miałem dystans do wszystkiego. I dobrze! Bo dzięki temu, iż młodzież kontestuje pewne rzeczy, szuka nowych dróg. A na spotkaniu pewne myśli wpadały jednym uchem, wypadały drugim. Jednak pewne myśli zostały zasiane i wykiełkowały po czasie. To pokazuje, że warto promować pewne wartości. Trzeba jednak cierpliwości.

Zresztą mam obrazowy przykład. Przypomnij sobie osobę dorosłą z dzieciństwa – nie rodzica, tylko kogoś, kogo wyjątkowo mile wspominasz.
I teraz pytanie:
Czy ta osoba traktowała Cię jak równą sobie i szanowała Cię? Czy słuchała Cię i liczyła się z Twoim zdaniem? Czy poświęcała Ci czas i uwagę? Czy była wesoła i zabawna?
I… czy jednak stawiała Ci pewne wyzwania (była wymagająca wobec Ciebie i wierzyła w Ciebie)?
Taki jestem na spotkaniu autorskim.

Jacek Łapiński, Dlaczego warto czytać?!, wydanie III, Łapy 2020.

Inspirowanie – polub proszę stronę: https://www.facebook.com/inspirowanie/