Spotkania autorskie w Bibliotece w Nowogrodzie i wyniki ankiety (Jacek Łapiński)

Miałem spotkania z młodzieżą w Bibliotece w Nowogrodzie. Po spotkaniu przeprowadziłem anonimowe ankiety. Lubię jasne oceny i informację zwrotne – chcę być lepszym w tym co robię, jako autor książki „Jak być lepszym”. Książka: http://jaceklapinski.pl/jak-byc-lepszym/
Zajęcia dotyczyły kwestii dlaczego warto czytać i odnosiły się do rozwoju osobistego.

Przedstawiam wyniki ankiety:
Klasy z Gimnazjum (50 uczniów):
Czy spotkanie zainspirowało Cię do rozwijania własnej pasji?
38 osób – tak, 5 – nie, 7 – nie wiem. Aż 72 procent uczniów odpowiedziało tak!
Czy zajęcia zmotywowały Cię do pilniejszej nauki w szkole?
23 – tak, 17 – nie, 10 – nie wiem. 46 procent uczniów odpowiedziało tak!
Czy spotkanie zachęciło Cię do czytania książek?
32 – tak, 11 – nie, 7 – nie wiem. Aż 64 procent uczniów odpowiedziało tak!
Średnia oceny: 5,2.

Klasy V, VI, VII (92 uczniów):
Czy spotkanie zainspirowało Cię do rozwijania własnej pasji?
65 osób – tak, 6 – nie, 21 – nie wiem. Aż 71 procent uczniów odpowiedziało tak!
Czy zajęcia zmotywowały Cię do pilniejszej nauki w szkole?
50 – tak, 23 – nie, 19 – nie wiem. Aż 54 procent uczniów odpowiedziało tak!
Czy spotkanie zachęciło Cię do czytania książek?
49 – tak, 25 – nie, 18 – nie wiem. Aż 53 procent uczniów odpowiedziało tak!
Średnia oceny: 4,9.

W celu potwierdzenia ocen proszę o oceny słowne i uwagi:

Gimnazjum:
„Interesujące, skłaniające do refleksji” – K, 14.
„Pan Jacek był bardzo pracowity, miły” i „O szczerości” – K, 15.
„Zamiast marnować czas przed telefonem, to przeczytać książkę” – K, 14.
„Trzeba się starać, aby coś osiągnąć” – M, 14.
„Bardzo ciekawie, dowiedziałam się wiele rzeczy” i „Warto się kształcić i spełniać swoje pasje” – K, 13.
„Uważam, że udział w spotkaniu był bardzo pożyteczny” i „Trzeba dbać o przyszłość” – M, 14.
„Zaciekawiło mnie, skłoniło do pewnych przemyśleń” i „Należy dążyć do bycia lepszym” – K, 15.
„Bardzo mi się podobało. Było interesująco” i „Żeby nie być obojętnym” – K, 15.
„Zainteresowało mnie” i „Ruszyć się” – M, 15.
„Dobrze” i „Że można być lepszym od samego siebie” – M, 14.

„Było ciekawie. Skłoniło mnie do refleksji” i „Czy to co robię, rozwija mnie” – opinia ucznia VII klasy.
„Bardzo fajny człowiek” i „Czytanie książek, ale wolę sport” – VII klasa.
„Ciekawa postać, potrafi dotrzeć do słuchaczy” i „Trafiło do mnie to, że nie powinnam tracić czasu na rzeczy nieważne, tylko rozwijać soją pasję, którą jest pisanie” – VII klasa.
„Bardzo dobrze” i „Czytanie książek jest wartościowe” – VII klasa.

„Fajne zajęcia, zachęcające do czytania” – VI klasa.
„Było bardzo ciekawie i mądrze” i „Muszę czytać bardzo dużo mądrych książek, aby być mądrzejsza” – VI klasa.
„Ciekawie” i „Aby się pilnie uczyć” – VI klasa.
„Spotkanie było bardzo ciekawe” i „Że książki trzeba czytać, żeby być lepszym człowiekiem” – VI klasa.
„Bardzo mi się podobało” i „Książki od dzisiaj bardziej mnie zaciekawiły” – VI klasa.
„Książki trzeba czytać, ponieważ rozwijają wyobraźnię” – VI klasa.
„Ciekawie” i „Aby się dobrze uczyć” – VI klasa.
„Bardzo pouczające” i „Jak książki wpływają na życie ludzi” – VI klasa.

„Zachęcił pan do czytania” i „Żeby rozwijać swoje możliwości” – V klasa.
„Występ bardzo mi się spodobał. Teraz wiem, że warto czytać” – V klasa.
„Bardzo dobrze” i „Powinnam więcej czytać” – V klasa.
„Wystąpienie było bardzo ciekawe” i „W domu przeczytam dużo książek” – V klasa.

Moim celem jest inspirowanie od dobrego do lepszego. Inspirowanie: https://www.facebook.com/inspirowanie/

Zamawiam książkę: http://jaceklapinski.pl/jak-byc-lepszym/zamawiam/

Jacek Łapiński.