Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie (Jacek Łapiński)

27 listopada w Gostyninie miałem spotkanie z młodzieżą oraz spotkanie autorskie (otwarte) z Czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej, które przebiegło w ciepłej atmosferze skłaniającej do refleksji i dyskusji, która wywiązała się na różne tematy. Sponsorem spotkania był miejscowy oddział Credit Agricole. Placówką bankową zarządza Pani Anna Wolińska. Pozdrawiam również Panią Katarzynę Leśniewską, dyrektor Biblioteki w Gostyninie i pracowników Filii nr 1 za mile spędzony dzień. Dziękuję za gościnność.

Po zajęciach z młodzieżą przeprowadziłem ankietę i przedstawiam wyniki:

Pasja (czy spotkanie skłoniło ich do rozwoju swojej pasji): 7 – tak, 2 – nie, 3 – nie wiem. Na jaką pasję wskazywała młodzież? Oto niektóre z odpowiedzi: malowanie, muzyka, archeologia, robotyka, pisanie opowiadań, gotowanie, motoryzacja, taniec, koszykówka,

Czytanie (czy spotkanie zachęciło ich do czytania): 6 – tak, 4 –nie, 2 – nie wiem.
I… 4 osoby konkretnie zadeklarowało, że w ciągu 7 dni sięgnie po książkę (wypożyczy ją z biblioteki lub kupi do przeczytania).

Spotkanie: 10 osób było na tak i oceniło, że spotkanie podobało się, 2 osoby odpowiedziały – nie wiem, 0 – nie.
W celu potwierdzenia oceny spotkania poprosiłem dodatkowo o oceny liczbowe (w skali od 1 do 6, jak w szkole): 4 – 4 – 5 – 4,5 – 4 – 4 – 5 – 5 – 7 plus – 5,5 – 5,5 – 4. Daj Panie Boże każdemu takie oceny w szkole 😉

Dodatkowo poprosiłem o dodatkowe opinie na temat spotkania:
„Było warto”.
„Myśl, która do mnie trafiła: czas to życie i powinniśmy rozwijać swoje pasje”.
„Było fajnie i ciekawie”.
„Zacząć zastanawiać się nad tym, co się robi”.
„Wiedza zaczerpnięta z książek jest cenna”
„Przez cytaty można dużo powiedzieć”.

Moim celem jest rzeczywista inspiracja słuchaczy – i staram się w miarę trafiać do młodzieży z pozytywnym przekazem, aby podzielić się dobrym słowem i dobrą myślą na ich dalszą drogę życia ku dojrzałości (drogę rozwoju i pasji).

Gostynin: http://mbpgostynin.pl/index.php/gostyninski-klub-poetycki3/287-spotkanie-autorskie-jacek-lapinski

Zdjęcia: https://www.facebook.com/mbpgostynin/photos/pcb.1656570867735760/1656568941069286/?type=3&theater

Moja strona autorska na FB „Inspirowanie”: https://www.facebook.com/inspirowanie/

Jacek Łapiński