Stephen R. Covey – „7 nawyków skutecznego działania”

Czytelnikom polecam kolejną książkę: „7 nawyków skutecznego działania”. Autorem jest Stephen R. Covey.

Covey podkreśla wagę zasad. Etyka charakteru powinna być oparta na fundamencie zasad takich jak spójność wewnętrzna (szczególny rodzaj uczciwości) i szczerość, godność ludzka, służenie, jakość (w tej zasadzie zawiera się rozwój osobisty – przyp. JŁ).
Autor pisze: „Wątpię, czy ktokolwiek rozważałby poważnie nieuczciwość, nikczemność, bezużyteczność, pośledniość czy degenerację jako podstawy sukcesu i szczęścia”.

Na siedem nawyków skutecznego działania składają się nawyki:

Nawyk pierwszy: bądź proaktywny – „Słowo proaktywność znaczy więcej niż przejmowanie inicjatywy. Znaczy, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. Nasze zachowanie jest funkcją naszych decyzji, nie warunków. W naszych rękach jest inicjatywa i odpowiedzialność za to, co się dzieje” (s. 70).

Nawyk drugi: zaczynaj z wizją końca – „To wiedzieć, dokąd się podąża, by lepiej rozumieć, gdzie się jest teraz, i stawiać każdy krok we właściwym kierunku” (s. 97).
Covey zachęca do określenia swojej misji i do koncentracji na zasadach.

Autor mądrze zauważa: „Niezwykle łatwo wpaść w pułapkę aktywności, w wir życia – pracować coraz ciężej i wspinać się po szczeblach drabiny sukcesu po to tylko by odkryć, że przystawiona jest do złej ściany. Można być zajętym, bardzo zajętym, a jednocześnie mało efektywnym. Często okazuje się, że zwycięstwa są puste w środku, pozbawione głębszej treści, a za sukces przyszło zapłacić znacznie więcej, niż był on wart” (s. 97)

Nawyk trzeci: rób najpierw to, co najważniejsze – „Planuj i wykonuj zgodnie z priorytetami” (s. 150) i „Tak naprawdę nie chodzi o zarządzanie czasem, ale o to, by zarządzać sobą w czasie” (s. 151).
Sprawy można podzielić na: (1) ważne i pilne, (2) ważne i niepilne, (3) nieważne i pilne, (4) nieważne i niepilne. Jest to matryca zarządzania czasem.
Autor wskazuje, że ulega się sprawom pilnym, bo są bardziej widoczne niż sprawy ważne, które często pomija się. Skuteczni ludzie szukają możliwości.

Nawyk czwarty: myśl w kategoriach wygrana-wygrana. To filozofia stosunków międzyludzkich. Poszukiwanie rozwiązania korzystnego dla wszystkich. Współpraca, a nie współzawodnictwo. Brzmi idealistycznie?
Autor wskazuje: „To spróbuj iść na układ „wygrana-przegrana” z klientem. Czy to realne? No, nie. Dlaczego nie? Bo straci się klienta” (s. 219).
W układzie „wygrana-przegrana” można odnieść krótkotrwałe zwycięstwo. Trwały sukces oparty jest na wzajemności, na obopólnej wygranej (korzyściach).

Nawyk piąty: staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany. Spędziłeś lata, by nauczyć czytać i pisać, a co ze słuchaniem? Słuchanie empatyczne to staranie się, by najpierw zrozumieć, zrozumieć prawdziwie.

Autor podkreśla na przywiązywanie wagi do drobnych spraw i na dotrzymanie zobowiązań (s. 196 – 198): „Jakże ważna jest odrobina dobroci i uprzejmości. W związkach z ludźmi małe rzeczy są wielkimi rzeczami” (s. 196).
„Unikaj wypowiedzi nieuprzejmych lub negatywnych” – cytuję Stephena R. Coveya w swojej książce.

Nawyk szósty: synergia – czyli zasada twórczej współpracy. To poszukiwanie „trzeciego rozwiązania” i wnoszenie wartości dodanej.

Nawyk siódmy: ostrzenie piły – czyli zasada wszechstronnej odnowy. Odnowa w wymiarze fizycznym (np. sen, dieta, ruch), społeczno-emocjonalnym (np. poczucie bliskości), umysłowym (np. czytanie), duchowym (np. medytacja czy modlitwa).

Stephen R. Covey wskazuje na cztery aspekty człowieka:
Fizyczny – żołądek – uczciwość – istota ekonomiczna – zapłać mi dobrze.
Społeczny (emocjonalny) – serce – życzliwość – istota socjoekonomiczna – traktuj mnie dobrze.
Psychologiczny – umysł – rozwój talentu – świadomość – skorzystaj z moich możliwości właściwie.
Duchowy – duch – przywództwo oparte na zasadach – poczucie sensu – podejmijmy wspólne wyzwanie.

W swojej książce „Sztuka sukcesu” nawiązuję wielokrotnie do Stephena R. Coveya. Również cytuję: „Między bodźcem, a reakcją jest nasza najwspanialsza siła – wolność wyboru”.

Autor zwraca uwagę na maksymę: „Siej myśl – zbieraj działanie, siej działanie – zbieraj nawyk, siej nawyk – zbieraj charakter, siej charakter – zbieraj los”.
Covey podkreśla, że „jesteśmy odpowiedzialni za skuteczne działanie w życiu”.

Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2007.
– książka doczekała się w Polsce kolejnych wydań.

Jacek Łapiński