Sztuka sukcesu – fragment z rodziału drugiego

Przedstawiam Czytelnikom inspirujący fragment z książki „Sztuka sukcesu” – rozdział II (pt. Rozwój duchowy – dwa psy i sens życia):

„Warto szukać w ludziach dobrych cech. Szukając zalet odkryje się, że świat jest pełen ciekawych osobowości. Między nami jest więcej podobieństw niż różnic, chociaż każdy posiada dar wyjątkowości. Lepiej patrzeć na ludzi z przyjaznej perspektywy, dostrzegając w nich to, co najlepsze, doszukując się dobra (i samego siebie). Zresztą większość osób ma dobre zdanie o sobie, uważając się za szlachetnych.
Szacunek oznacza traktowanie każdej osoby z należną mu godnością. Tak, jak samemu chciałoby się być traktowanym. Bądź życzliwy, bo każdy może Ci pomóc lub zaszkodzić. Łańcuch zależności wśród ludzi zmienia się. Tak więc nawet opłaca się szanować bliźniego dla siebie samego!
Szacunek przynosi korzystne rezultaty. Myślę, że jako inteligentna osoba zgodzisz się ze mną, prawda?”

Jacek Łapiński

http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/zamawiam/

Łapiński Jacek, Sztuka sukcesu, zobacz także: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/

Więcej:
Spis treści: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/spis-tresci/
Wstęp: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/wstep-inspiracje-na-dobrej-drodze-do-celu/
Rozdział I – Wartości na drodze do celu – własna misja i wizja: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/rozdzial-pierwszy/
PDF – rozdział I: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Rozdzial_I_Wartosci_na_drodze_do_celu.pdf
Dodatek – Dieta JM ale WR i SD: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/pdf-dodatek/
PDF – dodatek: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Dieta_JM_ale_WR_i_SD.pdf
Zamawiam: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/zamawiam/

Psychologiczne podstawy diety:
http://jaceklapinski.pl/podstawy-diety/
http://jaceklapinski.pl/dieta-jm-ale-wr-i-sd/

Rzecz o przemyślanym działaniu:
http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-przemyslane-dzialanie/
http://jaceklapinski.pl/kreatywne-myslenie-i-innowacyjne-dzialanie/
http://jaceklapinski.pl/pd/

i: http://jaceklapinski.pl/jacek-lapinski-sztuka-sukcesu/

Pozdrawiam Czytelników, Jacek Łapiński