Sztuka sukcesu – fragmenty z rozdziału szóstego

Przedstawiam Czytelnikom inspirujące fragmenty z książki „Sztuka sukcesu” – rozdział VI (Zasada bogactwa – wartość pieniądza):

Fragment o „wartości” – rzecz o pieniądzach:
Pieniądze często kosztują zbyt wiele – Ralph Waldo Emerson.
Pieniądze nie są ważne. Są bardzo ważne. Ale pieniądze też nie są najważniejsze. Pieniądze liczą się i to bardzo. Jednak jak każda rzecz ma swoją określoną wartość, mniejszą lub większą w zależności od sytuacji. Można żyć skromnie, lecz w niektórych okolicznościach środki finansowe są bezcenne i mają moc ratowania życia, chociażby w potrzebie szybkiej i kosztowej operacji. Na szczęście wypadki zdarzają się wyjątkowo, ale też wszystko może się zdarzyć. Nie ma więc co udawać, że pieniądze nie są ważne. Pracujemy przecież dla pieniędzy, poświęcając znaczną część swojego czasu i energii na ich zarabianie.
Dlaczego o tym piszę? Bo pieniądz to najbardziej emocjonalna rzecz. Większość ludzi ma na ten temat szczególne wyobrażenie. Niektórzy twierdzą, że liczą się tylko wartości materialne. Jednak oddzielanie życia duchowego i materialnego jest błędne i niemożliwe. Pieniądze mogą być podstawą lepszego życia. To jeden ze środków zwiększający bezpieczeństwo i wolność osobistą. A wolność to życie. Tylko takie określenie wartości pieniądza przynosi właściwą satysfakcję w życiu. Istotny jest stan posiadania. Jednak czy posiadasz samego siebie?

Fragment o zasadzie bogactwa – pracuj dla wartości!:
Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy innych – Stefan Wyszyński.
Warto pracować dla wartości, a nie dla samych pieniędzy. Tak pracując, tworzy się nowe dzieła i wartościowe rzeczy, a pieniądze mogą być wówczas bardzo dobrym miernikiem pracy. Jestem przekonany, że praca połączona pasją jest niepowtarzalna i z czasem na pewno zostanie doceniona. Dzięki satysfakcji owoce pracy będą lepszej jakości, co przyniesie dodatkowe korzyści. „Praca z ochotą przerabia słomę w złoto” – powiada polskie przysłowie.
Srully Blotnick przeprowadził badania karier 1,5 tysiąca absolwentów uczelni wyższych, analizowanych w latach 1960 – 1980. Zostali oni podzieleni według dwóch kategorii. Kategoria A dotyczyła ludzi, którzy deklarowali, że chcą przede wszystkim osiągnąć sukces finansowy, a dopiero po osiągnięciu stabilizacji poświęcić się rzeczom które lubią. Kategoria B obejmowała osoby, które najpierw chcieli realizować swoje pasje, mając przekonanie, iż pieniądze pojawią się na skutek pracy z pasją. W kategorii A znalazło się 1245 ludzi, zaś w kategorii B 255. Po dwudziestu latach było 101 milionerów. Jeden z kategorii A oraz stu z kategorii B. (1)
Bardziej wartościowa jest droga „być – robić – mieć” niż „mieć – robić – być”, czyli rozwijać się, pracować z pasją, aby żeby z tego mieć niż skupiać się na samym tylko posiadaniu. Lepiej jest robić i być niż mieć! Nawet pieniądze spożytkowane na doświadczenia (na być i robić) dają większą radość niż na zakup przedmiotów. W ostatecznym rozrachunku miarą bogactwa naszego życia nie jest wartość naszego majątku, ale to, co robimy i kim jesteśmy (2). „Najskuteczniejszym sposobem na to, by zdobyć to, czego się chce, jest na to zasłużyć” – stwierdza Charles Munger, partner biznesowy Buffetta.
Moją ważną wartością jest wolność osobista, a pieniądze są środkiem do tego celu. Pieniądze ułatwiają realizację pasji i rozwój. Dają dodatkową możliwość czynienia czegoś dobrego lub wielkiego. Satysfakcję z tego co się zrobiło, a nie tylko zarobiło. Prawdziwe bogactwo nie występuje jedynie w postaci materialnej. Oczywiście warto mieć pieniądze, ale powinniśmy myśleć o nich jak o bilecie do wolności lub bezpieczeństwa. Zresztą kiedyś na polskich banknotach było napisane, że są to bilety NBP. Bo pieniądz jest jednym z biletów do innego życia. Warto pracować dla wartości. Sami określamy wartość pewnych rzeczy odpowiadając
na pytanie: Po są mi potrzebne pieniądze?!

Jacek Łapiński

Przypisy w książce:
(1) Za J. Maxwell, Przywództwo. Złote zasady, Warszawa 2010, s. 65 i J. Maxwell, Talent nie wystarczy, Warszawa 2008, s. 50.
(2) J. Zweig, Twój mózg, Twoje pieniądze, Warszawa 2008, s. 389 i 390.

Zamawiam: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/zamawiam/

Łapiński Jacek, Sztuka sukcesu, zobacz także: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/

Więcej:
Spis treści: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/spis-tresci/
Wstęp: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/wstep-inspiracje-na-dobrej-drodze-do-celu/
Rozdział I – Wartości na drodze do celu – własna misja i wizja: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/rozdzial-pierwszy/
PDF – rozdział I: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Rozdzial_I_Wartosci_na_drodze_do_celu.pdf
Dodatek – Dieta JM ale WR i SD: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/pdf-dodatek/
PDF – dodatek: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Dieta_JM_ale_WR_i_SD.pdf
Zamawiam: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/zamawiam/

Psychologiczne podstawy diety:
http://jaceklapinski.pl/podstawy-diety/
http://jaceklapinski.pl/dieta-jm-ale-wr-i-sd/
i dodatkowo: http://jaceklapinski.pl/motywacja-do-odchudzania/

Rzecz o przemyślanym działaniu:
http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-przemyslane-dzialanie/
http://jaceklapinski.pl/kreatywne-myslenie-i-innowacyjne-dzialanie/
http://jaceklapinski.pl/pd/

Wcześniej przedstawione fragmenty:
rozdział drugi: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragment-z-rodzialu-drugiego/
rozdział trzeci: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rodzialu-trzeciego/
rozdział czwarty: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-czwartego/
rozdział piąty: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-piatego/

i: http://jaceklapinski.pl/jacek-lapinski-sztuka-sukcesu/

Pozdrawiam Czytelników, Jacek Łapiński