Sztuka sukcesu – linki do fragmentów książki

W ostatnim czasie na stronie autorskiej „JŁ” przedstawiłem fragmenty z kolejnych rozdziałów książki „Sztuka sukcesu”. W załączeniu linki do wszystkich zaprezentowanych fragmentów. Cel to inspirowanie od dobrego do lepszego:

Rozdział II. Rozwój duchowy – dwa psy i sens życia: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragment-z-rodzialu-drugiego/

Rozdział III. Rozwój umysłowy – świadomość i kreatywność: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rodzialu-trzeciego/

Rozdział IV. Rozwój emocjonalny – szczęście i nastrój: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-czwartego/

Rozdział V. Czas to życie – efektywność i energia: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-piatego/

Rozdział VI. Zasada bogactwa – wartość pieniądza: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-szostego/

Rozdział VII. Na zdrowie – dobry stres i sto lat: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-siodmego/

Rozdział VIII. Przemyślane działanie – skuteczność: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-osmego/
Dodatkowo PD: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-przemyslane-dzialanie/

Rozdział IX. Motywacja i pasja – wywieranie pozytywnego wpływu na siebie i innych: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rodzialu-dziewiatego/

Rozdział X. Tajemnice dobrej komunikacji – słuchanie, pytanie i metafory: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-dziesiatego/

Rozdział XI. M jak marketing, $ jak sprzedaż – sieć systemem biznesu: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-jedenastego/

Rozdział XII. Lider – czynniki sukcesu, paradoksy i synergia: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu-fragmenty-z-rozdzialu-dwunastego/

Dodatkowo przedstawione zostały psychologiczne podstawy diety (dodatek do wydania I):
Podstawy diety: http://jaceklapinski.pl/podstawy-diety/
Dieta JM ale WR i SD: http://jaceklapinski.pl/dieta-jm-ale-wr-i-sd/

Spis treści, wstęp, cały rozdział pierwszy (Wartości na drodze do celu – własna misja i wizja) i dodatek znajduje się w zakładce „Sztuka sukcesu”: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/
A dokładniej:
Spis treści: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/spis-tresci/
Wstęp: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/wstep-inspiracje-na-dobrej-drodze-do-celu/
Rozdział I – Wartości na drodze do celu – własna misja i wizja: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/rozdzial-pierwszy/
PDF – rozdział I: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Rozdzial_I_Wartosci_na_drodze_do_celu.pdf
Dodatek – Dieta JM ale WR i SD: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/pdf-dodatek/
PDF – dodatek: http://jaceklapinski.pl/wp-content/uploads/2014/10/Dieta_JM_ale_WR_i_SD.pdf
Zamawiam: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/zamawiam/

Pozdrawiam Czytelników, Jacek Łapiński

jacek-3

Łapiński Jacek