Sztuka sukcesu – przemyślane działanie

Przedstawiam Czytelnikom fragment książki „Sztuka sukcesu” dotyczący przemyślanego działania:

„Przemyślane działanie jest skuteczne. Przewagę ma właśnie ten, co rozmyślnie działa. Wszystko co zostaje stworzone, jest w istocie tworzone dwukrotnie. Najpierw zostaje wymyślone, a potem realizowane w rzeczywistości. Warto myśleć na przyszłość, działać już teraz.

Przemyślane działanie rozumiem jako świadome podejmowanie decyzji, przy jednoczesnym przejęciu odpowiedzialności za wywołane skutki tych działań. To rozwój osobisty i samorealizacja poprzez samoświadomość (na podstawie myśli) i samodyscyplinę (jako wytrwałe działanie). Łączenie tego co najlepsze po obu stronach w sposób najbardziej odpowiadający konkretnej sytuacji. To stop (ale nie „stop” działaniu), lecz szlachetny stop metalu łączący złotą myśl i stalowy charakter. To osiągnięcie synergii poprzez współdziałanie rozumu i woli:
Rozum – myślenie, świadomość, kreatywność, wartości i zasady.
Wolę – działanie, odpowiedzialność, koncentracja, realizacja i skuteczność.

Oczywiście możliwe jest posiadanie celu i bycie nieefektywnym, ale brak celu zwykle zwiększa nieefektywność. Od nas zależy identyfikowanie kluczowych spraw poprzez myślenie – i podejmowanie ich poprzez działanie!

Nie ma jednego ostatecznego rozwiązania które sprawdza się zawsze i wszędzie. Nie wszystkie podejmowane działania są skuteczne i kończą się pomyślnym wynikiem. Podobnie wykonywanie czegoś niepotrzebnego jest zmarnowaniem energii. Należy rozróżniać to co ważne, od tego co nieistotne. Warto starannie przemyśleć plan podejmowanych działań, określając zadania potrzebne do realizacji celu”.

Przemyśleć to! I zrobić to!

Jacek Łapiński

Zobacz także: Łapiński Jacek, Sztuka sukcesu: http://jaceklapinski.pl/jacek-lapinski-sztuka-sukcesu/