TNT – referendalny trotyl, który rozsadzi system partyjny

6 września 2015 r. odbędzie się referendum ogólnokrajowe. W trzech pytaniach warto odpowiedzieć: tak, nie, tak – czyli TNT, a TNT to skrót od trotylu. Referendum może okazać się politycznym trotylem, który rozsadzi obecny system partyjny (wprowadzi JOW i zlikwiduje finansowanie partii z podatków obywateli). Teraz wszystko zależy od samych Polaków. Aby referendum było wiążące, to udział musi w nim wziąć ponad połowa uprawnionych do głosowania.

Trzy pytania referendalne:
(1) Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
(2) Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
(3) Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?