Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie – wykład

Miałem przyjemność poprowadzić wykład na UTW w Żyrardowie. W wykładzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wykład trwał ponad dwie godziny (z przerwą) i zainteresował słuchaczy (pojawiły się także interesujące pytania na zakończenie spotkania).

Jaka myśl trafiła do Pana/Pani wykładzie:

Więcej przebywać z ludźmi, więcej czytać, więcej ruchu.

Myślę, że promieniuje Pan optymizmem i tego nam potrzebna. Zawsze miło posłuchać.

Że trzeba czytać, że to rozwija człowieka.

Skorzystam +!

Doceniam słuszność myśli.

Zawsze możemy rozwijać się.

Ćwiczyć umysł.

Lepiej obcować z pogodnymi ludźmi.

Wzorować się na dobrych i mądrych ludziach.

Przekonanie, że na kreatywność nigdy nie jest za późno.

Sugestia więcej czytać niż oglądać TV. Czym jest kreatywne myślenie. Równowaga – wszystko może nie w jednakowych stopniu – ale jednak! Rozwój dawnych pasji, z których pracując musiałem zrezygnować.

Przykładowe opinie o wykładzie:

Wykład był ciekawy, interesujący.
Wykład prowadzony był w sposób logiczny.
Całego wykładu słuchałam z zapartym tchem. Bardzo doby, mogłabym nadal słuchać.
Sposób mówienie.
Cały wykład był bardzo interesujący.
Atmosfera przekazu treści. Bardzo wartościowy.
Był przekonywujący.
Pozytywna reakcja słuchaczy.
Sposób mówienia. Wiele ciekawych myśli. Wykład podobał mi się.
Pouczający.
Z przyjemnością przyjdę na następny wykład.
Dobry. Usystematyzował trochę moje myślenie.

Aż 95 procent słuchaczy oceniło, iż wykład skłonił do czytania książek, do bardziej świadomego rozwoju osobistego oraz do rozwoju pasji.
I aż 95 procent osób zadeklarowało, że chciałoby wysłuchać kolejnego mojego wykładu.
Z ocen liczbowych przeważały piątki i szóstki.

Inspirowanie: https://www.facebook.com/inspirowanie/

uniwersytet trzeciego wieku uniwersytet trzeciego wieku w żyrardowie uniwersytet trzeciego wieku żyrardów utw w żyrardowie utw żyrardów

Jacek Łapiński