UTW Błonie – wykład

Miałem wykład na UTW w Błoniach (okolice stolicy), a przed wykładem spotkałem koleżankę z Łap z którą uczyłem się w Liceum Ekonomicznym. Ogromny zbieg okoliczności, ale to pokazuje, iż świat jest mały.

W spotkaniu uczestniczyło 77 słuchaczy (wg listy obecności), a miałem już ponad 150 spotkań w całej Polsce.

Opinia słuchacza: „Brawo, brawo, brawo! Piękny, poetycki wstęp do wykładu, wygłoszony ładnym, prostym językiem. Łączę wyrazu szacunku”.

Inna opinia: „Odebrałam w czasie wykładu dużo empatii i chcę pracować nad sobą”.

„Bardzo interesujący wykład! Dziękujemy”.

– To ja dziękuję za zaproszenie i zaszczyt wystąpienia przed tak zasłuchanymi uczestnikami spotkania.

Przedstawiam także piękne obrazy słuchaczy UTW w Błoniach. Zdjęcia na stronie „Inspirowanie”: https://www.facebook.com/inspirowanie/photos/pcb.2103281389940260/2103276709940728/?type=3&theater

utw błonie

Jacek Łapiński