Warto wspierać organizacje społeczne

W książce „Sztuka sukcesu” (wydanie I) na przełomie stron 367/368 znajduje się następujący fragment:
„Warto wyrażać pochwały, ale za konkretne osiągnięcia. Wówczas można będzie zgłaszać równie konkretne uwagi i to bez obawy o zniechęcenie. Lepsze są pochwały publiczne, a krytyka tylko dyskretna w cztery oczy.
Firma angażująca się w działalność społeczną może poprosić pracowników o wskazanie tych organizacji na których wsparciu najbardziej im zależy. Mogą to być organizacje ogólnopolskie lub lokalne. Spójrz proszę w przypis”.

Właśnie po tych słowach umiejscowiłem przypis o treści: „Organizacje na wsparciu których najbardziej mi zależy to: Biblioteka Miasta i Gminy Łapy, KS „Pogoń” Łapy, Stowarzyszenie „Kul-turysta”, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, „Stowarzyszenie Przyjaciół Osse”, Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach. Jeśli możesz i chcesz, to będę wdzięczny za przekazanie jakichkolwiek środków finansowych lub rzeczowych na ww. cel. Dziękuję”.
Na zakończenie książki znajduje się dodatkowa prośba o wsparcie wymienionych stowarzyszeń i organizacji – oczywiście jest to całkowicie dobrowolna sprawa, według własnego uznania i możliwości.

Można (i warto) wspierać różne organizacje non-profit (te o zasięgu ogólnokrajowym i te działające lokalnie – na terenie zamieszkania danego Czytelnika), ale warto je wspierać nie tylko w okresie mikołajkowo-świątecznym, lecz przez cały rok.

Jacek Łapiński

 

Łapiński Jacek, Sztuka sukcesu: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/