Wykład Jacka Łapińskiego na UTW w Łapach

Jestem Łapiński z Łap. Przeprowadziłem wykład dla UTW w Łapach a po wykładzie poprosiłem o wypełnienie anonimowej ankietę na temat wykładu. Ankietę wypełniło 45 osób. Dziękuję! Przedstawiam jej wyniki:

42 osoby stwierdziły, że chciałyby jeszcze wziąć udział w moim wykładzie, 3 osoby były na nie.
Dodatkowo 43 osoby (na 45) odpowiedziały, iż wykład zachęcił ich do czytania książek, do bardziej świadomego rozwoju i rozwoju pasji.

Poprosiłem o wystawienie oceny za wykład przez słuchaczy (została zastosowana skala ocen taka jak w szkole).
Otrzymałem aż 14 szóstek i 21 piątek! Ocen dobrych było 7. Dostałem jedną trójkę. Obyło się bez dwójek i jedynek. Brak ocen w dwóch ankietach.
Obrazowo wygląda to tak: 66666666666666 – 555555555555555555555 – 4444444 – 3.

Jaka myśl trafiła do Pana/Pani na wykładzie?:
„To, że w starszym wieku trzeba sobie stawiać wyzwania”.
„Zadbać o swoją satysfakcję – po raz kolejny przystąpić do egzaminu z angielskiego”.
„Lepiej patrzeć w oczy człowieka niż w telewizor”.
„W każdym wieku można rozwijać się pozytywnie”.
„Iść z duchem czasu i siły”.
„Że w każdym wieku można zacząć się uczyć”.
„Warto mieć pasję”.
„Uświadomiłam sobie, że to co robię, żeby się rozwijać jest zgodne z tym co usłyszałam”.
„Więcej pracować nad rozwojem umysłu”.
„Dobrze jest ciągle pracować nad sobą. Sposoby są proste. Optymizm”.
„Człowiek może bardzo wiele osiągnąć, jeśli tylko chce”.
„Być odważnym w czynieniu dobra”.
„Nie ograniczać siebie i nie popadać w rutynę. Rozwijać się w dziedzinach, które sprawiają przyjemność, ale też nie przeszkadzać innym”.
„Nie być biernym, rób dalej na co cię stać”.
„Wykład przydatny i inspirujący”.
„Nigdy nie za późno”.
„Jestem zadowolona z wykładu”.
„Spełniać dobre uczynki i żyć aktywnie”.

Co się Panu/Pani podobało na wykładzie?:
„Spokój, opanowanie, proste i jasne myśli”.
„Miły głos”.
„Poruszane tematy”.
„Ciekawe prowadzenie”.
„Sposób przedstawienia i rady prelegenta. Wykład był dobry”.
„Sposób przekazywania wiadomości”.
„Rozwijanie pasji”.
„Życzliwość, pogoda”.
„Sposób prezentacji”.
„Spokój, logiczność, kompetencja wykładowcy”.
„Otwartość i wiedza prowadzącego”.
„Miły sposób z uśmiechem. Przekazywanie wiedzy”.
„Przykłady, które bardziej trafiają do przekonania i pozwalają lepiej zapamiętać”.
„Otwartość”.
„Wykład wspaniały”.
„Sposób prezentacji”.
„Logiczne myślenie. Wszystko się podoba”.
„Ciekawe rzeczowe informacje, uśmiech wykładowy”.

Proszę o szczerą opinię przeprowadzonym wykładzie:
„Wykład dodał wiary, iż warto podjąć wysiłek, by być lepszym”.
„Wynotowałam ważne punkty rozwoju osobistego”.
„Dobrze trafia do umysłu”.
„Wiedza na wysokim poziomie”.
„Pozytywna. Na następnym też będę uczestniczyła”.
„Skłonił do przeczytania książki autora”.
„Wykład bardzo klarowny, miły i zrozumiały przekaz”.
„Wykład na tzw. „poziomie”.
„Bardzo przydatny i ciekawy”.
„Inspiruje do rozwoju osobistego”.
„Więcej przykładów z życia. Dobra dykcja, miły głos. Zdania krótkie, akcent na ważniejsze zagadnienia”.
„Bardzo ciekawy, inspirujący”.
„Wykład bardzo rzeczowy, konkretny”.
„Bardzo przydatny”.
„Bardzo interesujący”.
„Podobało mi się, praktyczne wskazówki”.
„Bardzo mi się podobał”.

Były dwa życzliwe zastrzeżenia na temat wykładu (za które także dziękuję).
Zgadzam się, iż zawsze może być więcej przykładów – jest to jednak wykład (a nie ćwiczenia), który musi wprowadzać do tematu rozwoju osobistego, ale trzeba się także zmieścić w ograniczonych ramach czasowych (i jak w życiu na wszystko nie wystarcza czasu)!
Ponadto otrzymałem uwagę dotyczącą zbyt spokojnego głosu – dla niektórych jest on za spokojny, ale bardzo wiele osób mówi mi, iż mój głos działa na nich kojąco, a nawet jest jak „balsam dla duszy”. Głosu, czy wzrostu (188) nie zmienię 😉

Przedstawiam ciekawsze ankiety na stronie Nasze Łapy, link: https://www.facebook.com/naszelapy/photos/pcb.1212956328840621/1212949868841267/

Strona autorska „Inspirowanie” na FB: https://www.facebook.com/inspirowanie/
Książka „Jak być lepszym”: http://jaceklapinski.pl/jak-byc-lepszym/
Jacek Łapiński