Życie na plus w wieku 50 plus – inspiracje z wykładu na UTW w Kolnie

Temat wykładu na UTW w Kolnie: „Życie na plus w wieku 50 plus” – wykład prowadzony był spontanicznie (kreatywne podejście do tematu), na zasadzie dyskusji. Będzie materiałem do książki związanej z rozwojem osobistym seniorów.
Celem wykładu było przedstawienie wartości w życiu, aby pokazać jego wielowymiarowość.
Istotne są nie tylko rzeczy materialne (chociaż oczywiście są ważne), ale także cenne są inne rzeczy.

Wartości wskazane na wykładzie:
1. Planowanie – planowanie ma wpływ na działanie
2. Wymaganie – być wymagający wobec siebie i innych
3. Wyrozumiałość – być wyrozumiałym wobec siebie i innych
4. Chwila dla siebie – odrobinka przyjemności
5. Dostrzec coś pięknego – otworzyć oczy na piękno przyrody
6. Świadomość – świadomość różnych uwarunkowań
7. Dobry / zły stres – umieć to rozróżniać
8. Wpływ – starać się wywierać wpływ na różne działania
9. Rodzicielstwo – cieszyć się z roli rodzica czy bycia dziadkiem/babcią
10. Dziedzictwo – postarać zostawić coś po sobie
11. Pokora – to element prawdziwej siły
12. Pasja – to najlepsza zabawa
13. Wzajemność – odwzajemniać dobroć
14. Docenienie różnych rzeczy – życie ma różny smak
15. Nie narzekać – narzekanie tylko dodatkowo dołuje
16. Róbmy swoje – warto odrabiać swoją „pracę domową”
17. Nie zazdrościć (wartość wskazana przez słuchacza) – zazdrość to ukryte poczucie niższości
18. Podziwiać – podziwiać zalety innych ludzi
19. Pozytywna rzecz (wartość wskazana przez słuchacza) – warto mieć ulubione przedmioty
20. Nie być naiwnym – w życiu bywa różnie
21. Problemy międzyludzkie – wiele problemów stwarzają sami ludzie, stwarzać ich jak najmniej
22. Empatia (wartość wskazana przez słuchacza) – starać się rozumieć innych
23. Pieniądze – po co tak naprawdę są nam potrzebne pieniądze (i ile tak naprawdę ich potrzebujemy)?!
24. Uczciwość – tylko uczciwe życie jest szczęśliwe
25. Hipokryzja – to obciążenie psychiczne, które niszczy naturalną radość życia
26. Wartość a cena – rozróżniać między ceną a rzeczywistą wartością
27. Dobre imię – dbanie o własną część
28. Dobry uczynek – starać się czynić dobro
29. Satysfakcja (wartość wskazana przez słuchacza) – wysiłek daje spełnienie
30. Zarabiać na pasji – łączyć pracę, przyjemność, pasję i pieniądze
31. Oszczędzać – oszczędzać pieniądze, by wydać je na ważne rzeczy
32. Uśmiechnij się – człowiek przebywający w towarzystwie uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam, wynik 30 – 1.
33. Czytanie – rozwija i wpływa na nastrój
34. Ruch – dbać o sprawność własnego ciała
35. Aktywność życiowa – być aktywny psychofizycznie, siła mentalna
36. Sen – higiena snu, sen głęboki
37. Zdrowie – ok. 70-80 procent chorób wynika z naszego stylu życia, a więc możemy zapracować na zdrowie lub chorobę, zaś 20-30 procent chorób to uwarunkowania genetyczne.
38. Cukier – ograniczyć spożywanie cukru. Cukier czerpać z owoców
39. Miłość – to najsilniejsze uczucie
40. (…): https://www.facebook.com/inspirowanie/photos/pcb.2260232014245196/2260229710912093/

Refleksje słuchaczy wskazane w anonimowej ankiecie po wykładzie:
1. Dzieci
2. Ciesz się każdym dniem
3. Satysfakcja z pracy zawodowej – niesienie pomocy i ulgi w cierpieniu
4. Szanować siebie, ale innych też
5. Zrozumieć drugą osobę i być jej przyjacielem
6. Motywacja
7. Polubić siebie i swoje niedoskonałości (których nie da się zmienić)
8. Jałomużna
9. Być bardziej zadowolonym z życia
10. Pomagać biedniejszym od siebie
11. Cieszyć się ze szczęścia innych ludzi
12. Widzieć w ludziach dobro.
13. Być osobą asertywną
14. Człowiek jest tyle wart, ile może dać lub pomóc drugiemu człowiekowi
15. Prawdomówność
16. Mądrość
17. Charytatywna pomoc.
18. Uczciwość. Nie wywyższać się.
19. Bezkompromisowość
20. Dobroć, prawdomówność

Inne przykładowe wartości:
1. Zaakceptuj siebie
2. Dostrzeż otaczające piękno
3. Znajdź czas na przemyślenia
4. Nie jesteś stary!
5. Uwierz, że możesz
6. Dziel się swoją wiedzą
7. Szukaj okazji do uśmiechu
8. Niech radość dominuje nad innymi uczuciami
9. Podtrzymuj przyjaźnie
10. Tańcz
11. Słuchaj muzyki
12. Próbuj nowych rzeczy
13. Wyznaczaj nowe cele
14. To Ty sam określasz, czym dla Ciebie jest spełnienie
15. Nadawaj sens różnym rzeczom
16. Wybaczaj
17. Zaakceptuj siebie
18. Zawsze masz czas na zmiany w życiu

Inspirowanie: https://www.facebook.com/inspirowanie/

Jacek Łapiński